3k Kancelarie Adwokackie

KOMPLEKSOWO - KOMPETENTNIE - KREATYWNIE

3K KANCELARIE ADWOKACKIE to zespół 3 indywidualnych KANCELARII ADWOKACKICH, założonych i prowadzonych przez 3 adwokatów: adwokat Annę Kozieł, adwokat Lidię Karpetę-Paluchiewicz i adwokat Barbarę Król-Frąckiewicz.

Wszystkie adwokat zespołu 3K ukończyły studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Następnie odbyły trzyletnią aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Obecnie są wpisane na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Już w trakcie studiów, za sprawą licznych praktyk odbywanych w sądach apelacji katowickiej oraz w kancelariach adwokackich, radcowskich i notarialnych, każda z nich miała pierwszy kontakt z wykorzystaniem prawa w praktyce. Zdobyte wówczas doświadczenie nie tylko spowodowało, iż zdecydowały się związać swoją ścieżkę zawodową z Adwokaturą, ale również zaprocentowało to nawiązaniem w czasie trwania aplikacji współpracy z kancelariami na terenie całej Polski.

Każda z nich specjalizuje się w innej dziedzinie prawa, dzięki czemu działając wspólnie w ramach zespołu 3K, mają możliwość realnego świadczenia pomocy prawnej w sposób kompleksowy, kompetentny i kreatywny. Ich cechą charakterystyczną jest ambitne i indywidualne podejście do każdej zleconej sprawy oraz nieprzerwane pogłębianie zdobytej wiedzy i rozwijanie posiadanych umiejętności.

Anna Kozieł

Anna Kozieł

Specjalizuje się w prawie:

 • karnym i karnoskarbowym,
 • rodzinnym i opiekuńczym,
 • spadkowym,
 • pracy.

Napisała i obroniła pracę magisterską z prawa spadkowego.

W trakcie studiów była członkiem Studenckiej Poradni Prawnej - sekcji cywilnej.

Podczas aplikacji adwokackiej pracowała w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Anny Krukowskiej-Konik, pod której patronatem zdobyła doświadczenie w prowadzeniu spraw m.in. z zakresu:

 • prawa karnego i karnoskarbowego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa cywilnego,
 • z zakresu obsługi prawnej spółek, których przedmiotem jest administrowanie nieruchomościami.


Lidia Karpeta - Paluchiewicz

Lidia Karpeta - Paluchiewicz

Specjalizuje się w prawie:

 • medycznym,
 • rodzinnym i opiekuńczym,
 • odszkodowaniach.

Napisała i obroniła pracę magisterską pt. „Błąd w sztuce leczenia”.

W trakcie studiów brała udział w licznych konferencjach, szkoleniach i kursach (m. in. w kursie „Błąd medyczny”, szkoleniu „Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako komplementariusz w spółce komandytowej”).
Po ukończeniu studiów działała pro bono udzielając bezpłatnych porad prawnych na terenie Katowic.

Podczas aplikacji adwokackiej pracowała w Kancelarii Adwokackiej Adwokat Jadwigi Klaus, pod której patronatem zdobyła cenne doświadczenie w prowadzeniu spraw m.in. z zakresu:

 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa spadkowego,
 • prawa karnego,
 • reprezentując Klientów przed Sądami,
 • redagując pisma procesowe,
 • prowadząc negocjacje z przeciwnikami procesowymi.
Lidia Karpeta - Paluchiewicz

Barbara Król - Frąckiewicz

Specjalizuje się w prawie:

 • cywilnym (reprezentuje klientów w sprawach o zapłatę należności),
 • rodzinnym i opiekuńczym,
 • gospodarczym (doradztwo przedsiębiorcom w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej),
 • administracyjnym (reprezentacja klienta w postępowaniach administracyjnych),
 • autorskim,
 • e-commerce, prawo Internetu,
 • konsumenckim,
 • ochrony danych osobowych.

Napisała i obroniła pracę magisterską z prawa autorskiego.

Podczas aplikacji adwokackiej zdobyła doświadczenie  w prowadzeniu spraw m.in. z zakresu:

 • prawa karnego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • postępowania egzekucyjnego, windykacji należności.