W ramach prowadzonej działalności zespół 3K KANCELARIE ADWOKACKIE świadczy usługi prawne na odległość na rzecz Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.

Klient korzystając z usługi E-PORADA, bez konieczności osobistego spotkania się z Adwokatem w Kancelarii, uzyska pomoc prawną  w zakresie porad prawnych, sporządzenia projektów pism procesowych oraz opinii prawnych.

W celu skorzystania z usługi E-PORADA:

  1. W zakładce E-PORADA należy wypełnić formularz i szczegółowo opisać stan sprawy. W razie potrzeby można przesłać fotokopie dokumentów.
  2. W ciągu 24 godzin na podany w formularzu adres e-mail Klient otrzyma od Adwokata, który będzie świadczył usługę, informację z wyceną usługi oraz z przybliżonym czasem jej realizacji. Wycena usługi jest bezpłatna.
  3. Umowa o internetową usługę prawną zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym wpłaty pełnego wynagrodzenia. Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną na podany w formularzu adres e-mail o zaksięgowaniu wpłaty i rozpoczęciu realizacji usługi. W przypadku braku wpłaty wynagrodzenia w ciągu 72 godzin od przesłania wyceny usługi, uznaje się, iż Klient zrezygnował z E-PORADY.
  4. Wykonanie internetowej usługi prawnej następuje poprzez przesłanie na podany adres e-mail Klienta opinii prawnej, projektu pisma procesowego, opatrzonych faks milą adwokata w  formacie PDF.

Zastrzega się, iż w sprawach o skomplikowanym stanie faktycznym, wymagającym uzyskania szczegółowych informacji od Klienta, Adwokat może odmówić świadczenia E-PORADY i zaproponować Klientowi pomoc prawną wiążącą się ze spotkaniem w Kancelarii.

Szczegóły i zasady świadczenia usługi E-PORADA znajdują się w regulaminie.