Majątek osobisty

30 listopada 2018

Czy również jesteś przekonany, że byłej żonie nic się nie należy? A może usłyszałaś takie słowa od byłego męża chcąc się z nim podzielić zgromadzonym majątkiem? Z tego artykułu dowiesz się co wchodzi w skład majątku osobistego każdego z małżonków, a przekładając to na prostszy język – o czym możesz powiedzieć, że jest Twoje mimo że nie masz intercyzy (rozdzielności majątkowej małżeńskiej).


Nękająca windykacja

31 października 2018

Gdy dłużnik stracił płynność finansową i staje się niewypłacalny powszechną praktyką jest sprzedaż jego długu np. funduszom sekurytyzacyjnym, bądź tzw. firmom windykacyjnym które skupują nawet długi przedawnione. Firmy te posiadają całe oddziały zajmujące się telefonicznym oraz pisemnym przypominaniem o istniejącym zadłużeniu i konieczności jego jak najszybszej spłaty, a także pracowników terenowych, którzy sumiennie wykonują swoją pracę odwiedzając dłużników osobiście niejednokrotnie częściej niż jego najbliżsi. Nie zawsze jednak będziemy mogli nazwać taki sposób dochodzenia należności windykacją nękającą, natarczywą.


Dobra osobiste - wprowadzenie

31 sierpnia 2018

Dobra osobiste to pojęcie dość enigmatyczne. Co się pod nimi kryje? Czy jest jakaś lista dóbr osobistych? Kiedy można powiedzieć, że ktoś naruszył nasze dobra osobiste? Co wtedy robić? Ile to kosztuje?