Zespół 3K KANCELARIE ADWOKACKIE powstał z myślą o Klientach, którzy potrzebują pomocy z zakresu różnych dziedzin prawa.

Usługi zespołu 3K charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdej sprawy oraz profesjonalizmem.

Świadcząc pomoc prawną, zespół kieruje się zasadami etyki zawodowej, przy zachowaniu wysokich standardów świadczonych usług.

Prawo jest niezwykle zmienną i stale zmieniającą się dziedziną, dlatego zespół nieustannie poszerza swoją wiedzę oraz podnosi jakość świadczonych usług poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, konferencjach, kursach, seminariach, webinariach, zarówno jako uczestnicy, słuchacze ale również jako prowadzący czy współorganizatorzy.

Oferta kierowana jest do Klientów indywidualnych, przedsiębiorców i instytucji na terenie całej Polski.

Każdy Klient, przed przyjęciem sprawy przez członka zespołu 3K, zostanie poinformowany o przewidywanych kosztach świadczonej pomocy prawnej.

Wynagrodzenie za udzieloną pomoc prawną może mieć charakter:

 • rozliczenia godzinowego,
 • ryczałtowy,
 • inny zgodny z ustaleniami z Klientem.

Od 2014 r. na podstawie art. 113 pkt. 13 ppkt. 2a ustawy o podatku od towarów i usług adwokaci są podatnikami VAT, co oznacza, że do każdej usługi dolicza się 23% podatku od towarów i usług.

Bogata oferta zespołu 3K obejmuje:

 • reprezentację w postępowaniu sądowym i administracyjnym we wszystkich instancjach,
 • pomoc w sporządzaniu pism procesowych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • redakcja lub sprawdzanie umów,
 • udział w postępowaniu mediacyjnym,
 • udział w negocjacjach z przeciwnikami procesowymi,
 • udział w czynnościach w postępowaniu przygotowawczym (przesłuchania, konfrontacje, eksperyment procesowy itp.),
 • obecność i wsparcie podczas innych czynności (np. podczas oględzin, wydania dziecka, wyprowadzki po rozwodzie i wiele innych) 
 • obsługę spółek

Celem każdego członka 3K jest zadowolenie Klienta i aby móc zaoferować najwyższy poziom usług oraz zapewnić kompleksową obsługę zespół współpracuje z różnego rodzaju specjalistami m. in. z notariuszem, komornikiem, firmą zajmującą się wywiadem gospodarczym, biegłymi różnych specjalności, którzy są w stanie zaoferować 3K szybkie terminyskutecznie wyegzekwować należności, pomóc ocenić szanse na wygranie sprawy (szczególnie w sprawach medycznych, wypadkach, sprawach gospodarczych), czy zapewnić potrzebną pomoc np. psychologiczną, diagnostyczną, rehabilitacyjną.

Każdy adwokat w zespole 3K wie jak cenny jest Twój czas dlatego stara się go wykorzystać w sposób najbardziej efektywny podczas spotkań.