Koronawirus na świecie – rozwiązania

Jesteś ciekawy jak z koronawirusem radzą sobie inne kraje? Co tydzień w piątek o godz. 12 publikujemy na facebooku wpis z serii „koronawirus na świecie”, a wcześniej na naszym IG możesz znaleźć podpowiedź, jaki kraj będziemy omawiać jako kolejny. Dla lepszej czytelności wpisy te będą aktualizowane i przenoszone tutaj, żeby wszystko było w jednym miejscu.

Jeśli macie jakieś szczególne życzenia albo mieszkacie w jednym z omawianych krajów i chcecie się podzielić jak wygląda to praktycznie – piszcie w komentarzu.

Czechy

Władze Czeskie wprowadziły jedne z najsurowszych ograniczeń w Unii Europejskiej.

Uchwałą rządową z dnia 2 marca 2020 r. rząd Republiki Czeskiej wprowadził stan wyjątkowy na okres 30 dni, z powodu zagrożeń dla zdrowia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawiusa. Rezolucją z dnia 7 kwietnia 2020 r. przedłużono stan wyjątkowy do 30 kwietnia 2020 r.

Co stan wyjątkowy oznacza dla mieszkańców Republiki Czeskiej? 

Zakazy

Przemieszczanie się

Zabroniony jest swobodny przepływ osób.

Na terenie całego kraju zaangażowano służby mundurowe w nadzór, w zakresie przestrzegania zakazów.

W miejscach publicznie dostępnych można przebywać, ale maksymalnie w dwie osoby. Zakaz nie dotyczy członków gospodarstwa domowego, wykonywania czynności zawodowych, uczestników pogrzebu, ale pod warunkiem utrzymania odległości co najmniej 2 m w kontakcie z innymi osobami.

Od 27 kwietnia limit ten zwiększył się do 10 osób z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.

Zasłanianie ust i nosa

Na terenie Czech wprowadzono obowiązek zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczek, chust lub szalików.

Sport

Sport uprawiany na boiskach, w parkach, w lasach i innych publicznie dostępnych miejscach jest dozwolony, ale przy spełnieniu powyższych warunków. 

Przekraczanie granic

Dla obywateli wprowadzono zakaz opuszczania terytorium Republiki Czeskiej. Granice zostały zamknięte również dla cudzoziemców chcących wjechać na terytorium Czech. Osoby chcące wrócić do Czech obowiązane są przejść dwutygodniową kwarantannę. Wjazd na terytorium Republiki Czeskiej jest możliwy tylko w koniecznych przypadkach.

Od 27 kwietnia na terytorium Czech mogą wjechać obcokrajowcy – obywatele UE, którzy przybywają w celu wykonywania działalności gospodarczej. Do kraju mogą wjechać również studenci z krajów UE.

Osoby dojeżdżające do pracy codziennie mogą już to robić przez przeszkód, jednak muszą okazać potwierdzenie negatywnego testu na COVID-19, nie starszego, niż cztery dni. 

Nadal do Czech nie można wjeżdżać turystycznie.

Sklepy

Sprzedaż detaliczna i sprzedaż usług w zakładach zostały znacznie ograniczone do produktów i usług pierwszej potrzeby, m.in. żywność, artykuły higieniczne, kosmetyki, wyroby medyczne, usługi pogrzebowe.

Od 27 kwietnia zostały otwarte wielkopowierzchniowe sklepy, siłownie i kluby fitness.

Zasady bezpieczeństwa

W otwartych zakładach wprowadzono zasady bezpiecznej odległości (co najmniej dwumetrowa odległość), obowiązkowej dezynfekcji rąk, noszenia rękawiczek oraz oczywiście maseczek (zasłaniania ust i nosa).

Gastronomia

Restauracje zostały zamknięte. Wyjątkiem są placówki, które bezpośrednio nie obsługują klientów, tylko dostarczają jedzenie na wynos.

Edukacja

Zamknięte zostały szkoły i uniwersytety.

Od 20 kwietnia mogą odbywać się indywidualne konsultacje i egzaminy dla studentów uniwersytetów. Liczba osób na konsultacji i egzaminie wynosi maksymalnie 5.

Egzaminy maturalne, inne egzaminy końcowe, egzaminy wstępne będą możliwe najwcześniej po 1 czerwca.

W 15-osobowej grupie będą mogły wrócić do szkoły dzieci uczęszczające do 1.klasy szkoły podstawowej.

Uczniowie klas drugich wrócą do szkoły najprawdopodobniej w czerwcu. 

Karalność

Rząd Republiki Czeskiej zatwierdził nowelizację dekretu rządowego dodając SARS-CoV-2 do wykazu chorób zakaźnych. Skutkuje to karaniem za celowe rozprzestrzeniania nowego wirusa.

Skrócony czas pracy

Rząd wprowadził skrócony czas pracy w firmach, które zostały dotknięte ograniczeniami związanymi z epidemią.

Pomoc pracodawcom

Państwo obwiązało się wypłacić pracodawcom od 50 do 80% płacy pracownika.

W ramach pomocy dla firm zrezygnowano z poboru przez ściśle określony czas (jeden miesiąc) ubezpieczenia społecznego.

Na czas epidemii oraz kolejnych trzech miesięcy zawieszono program rejestrowania podatku VAT za pośrednictwem kas fiskalnych.

W tym czasie żaden podatnik VAT nie musi ewidencjonować obrotu

Powrót do normalności

Ministerstwo Zdrowia wprowadziło stopniowy plan powrotu do normalnego życia.

Aktualnie sytuacja jest coraz lepsza i znoszenie ograniczeń podzielono na etapy ze wskazaniem konkretnych dat.

W pierwszej kolejności od piątku 24 kwietnia pozwolono m. in. na przebywanie w miejscach publicznych, przemieszczanie, uprawianie sportu w grupach do 10 osób z zachowaniem bezpiecznej odległości. Dozwolone są również działania stowarzyszenia, w których jednocześnie może uczestniczyć nie więcej niż dziesięć osób. Można również organizować wesela dla maksymalnie 10 osób w określonych warunkach sanitarnych. 

Od poniedziałku, 27 kwietnia zostały otwarte sklepy do 2500 m2 powierzchni sprzedaży, ale znajdujące się poza galeriami o powierzchni ponad 5000 m2. Otwarto siłownie i kluby fitness, ale bez dostępu do przebieralni i pryszniców. Można również korzystać z bibliotek. Czynne są już szkoły nauki jazdy i ogrody zoologiczne i botaniczne na otwartych przestrzeniach.

Od 11 maja będzie można spędzać czas w ogródkach letnich, iść do kosmetyczki czy solarium. Zostaną otwarte restauracje (z ogródkami), galerie handlowe, muzea, kawiarnie, winiarnie. Działalność fizjoterapeutów będzie możliwa.

25 maja zostanie przywrócona działalność hoteli, restauracji (wszystkich) oraz szkół.

Czesi mogą się również poddać bezpłatnym testom na odporność na wirusa. Jeżeli przeszli bezobjawowo i testy na SARS-CoV-2 nie wykażą choroby, to oznaczałoby, że nabyli odporność. A informacja o odporności społeczeństwa pozwoli na znoszenie kolejnych restrykcji.

Co ciekawe – po przyjeździe do Republiki Czeskiej nie ma obowiązkowej kwarantanny jeżeli dysponujesz aktualnymi wynikami badań na obecność SARS-CoV-2.

Wielka Brytania

Przemieszczanie się

Utrzymanie dystansu 2 metrów od drugiej osoby oraz zakaz gromadzenia się w grupie większej niż dwie osoby, z wyjątkiem przebywania z członkami gospodarstwa domowego lub z współpracownikami. 

Opuszczenie domu możliwe jest tylko w przypadku:

 • koniecznych zakupów,
 • pracy,
 • wizyty u lekarza,
 • opieki nad osobami potrzebującymi,
 • ćwiczeń fizycznych poza domem, takich jak spacer, bieganie, rower.

Zredukowano ilość połączeń londyńskiego metra oraz zamknięto część stacji w celu zmniejszenia liczby podróżujących. W innych częściach kraju zredukowano połączenia koleją i autobusami. 

Zasłanianie ust i nosa

Na terenie Wielkiej Brytanii nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa. Co więcej nie ma nawet takiego zalecenia, a w chwili pisania tego artykułu dostępność maseczek jest bardzo ograniczona.

Sport

Dozwolone jest uprawianie sportu na zewnątrz maksymalnie raz dziennie i wyłącznie indywidualnie lub z innymi członkami gospodarstwa domowego. 

Przekraczanie granic

Granice Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii nie zostały zamknięte i obywatele mogą podróżować. Zaleca się jednak, aby pozostali w kraju jeżeli ich wyjazd nie jest konieczny, a osobom przebywającym poza granicami kraju zaleca się powrót do kraju dopóki jest to możliwe z uwagi na dostępność lotów.

Po powrocie nie ma obowiązkowej kwarantanny. Są jedynie zalecenia, aby pozostać w domu oraz wychodzić z niego jedynie w razie konieczności.

W razie wystąpienia pierwszych symptomów choroby albo pogorszenia się samopoczucia zaleca się zostanie w domu przez 7 dni.

Izolacja nie jest obowiązkowa i chory sam decyduje na ile źle się czuje, jak długo pozostać w domu i czy w ogóle w nim pozostać.

Sklepy

Sklepy, które nie zajmują się sprzedażą produktów niezbędnych zostały zamknięte.

Zasady bezpieczeństwa

Należy utrzymywać dystans co najmniej dwumetrowej odległości. Zaleca się częstsze mycie rąk, zatykanie ust i nosa chusteczkami podczas kaszlu czy dotykania twarzy oraz unikanie kontaktu z osobami chorymi.

Gastronomia

Restauracje, puby zostały zamknięte. Wyjątkiem są placówki, które bezpośrednio nie obsługują klientów, tylko dostarczają jedzenie na wynos.

Edukacja

Szkoły w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej zostały zamknięte.

Egzaminy kończące etapy edukacji zostały odwołane.

Dla dzieci osób pracujących w zawodach niezbędnych w obecnej sytuacji, tj. w służbie zdrowia, policji, służb i kierowców samochodów dostawczych, szkoły pozostały dostępne. 

Karalność

W razie zaobserwowania nielegalnych zgromadzeń policja może „pouczyć” ludzi, aby powrócili do domu lub się rozproszyli.

Może również zostać nałożona grzywna w wysokości 30 GBP, która w razie niezapłacenia w ciągu 14 dni może wzrosnąć do 60 GBP. W przypadku ponownego popełnienia wykroczenia, grzywna wyniesie 120 GBP.

Dodatkowo grożenie zarażeniem koronawirusem (np. poprzez kasłanie w kierunku drugiej osoby) będzie traktowane jako napaść i może być karane pozbawieniem wolności do 2 lat.

W praktyce na ulicach nie widuje się za często policjantów i nikt nie kontroluje przechodniów.

Pomoc osobom o podwyższonym ryzyku

Osobom o podwyższonym ryzyku zakażenia* zalecane jest bezwzględnie pozostanie w domu przez najbliższe 12 tygodni i nie opuszczać miejsca zamieszkania nawet w celu zrobienia zakupów spożywczych.

Dla osób o podwyższonym ryzyku została uruchomiona strona internetowa, która umożliwia otrzymanie pomocy w sprawach codziennych m.in. zapewnienie dostaw kluczowych produktów spożywczych, leków

*Osoby o podwyższonym ryzyku zakażenia to:

 • osoby powyżej 70. roku życia,
 • osoby z chorobami przewlekłymi,
 • kobiety w ciąży,
 • osoby z osłabionym układem odpornościowym.

Przedsiębiorcy

W całej Wielkiej Brytanii wdrożono program zatrzymania pracy, oznacza to pracodawca może zażądać 80% wynagrodzenia na rzecz swojego pracownika, który przebywa na urlopie z powodu koronawirusa.

Odroczono płatność podatku VAT oraz wprowadzono ulgi podatkowe dla firm prowadzących handel detaliczny, usługi hotelarskie oraz działalność rekreacyjną. Dla dużych firm przewidziano specjalne programy pożyczkowe

Rząd Wielkiej Brytanii nie zakazał prowadzenia działalności gospodarczej, ale wprowadził wytyczne
✔️Firmy kontynuujące działalność powinny w pierwszej kolejności umożliwić pracę w domu
✔️W przypadku braku takiej możliwości pracodawca powinien rozważyć pracę zmianową
✔️Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań wdrożenia sanitarnych wytycznych określonych przez rząd. Jako podstawę powinno stanowić zdystansowanie społeczne

Powrót do normalności

Wielka Brytania ma jeden z najwyższych współczynników zachorowań oraz zgonów w Europie. Na chwilę obecną nie ma planu znoszenia ograniczeń. Będą one możliwe kiedy:

 1. będzie PEWNOŚĆ, że system służby zdrowia (NHS) poradzi sobie z liczbą zakaże, 
 2. będą DOWODY na stały spadek dziennej liczby zgonów,
 3. wskaźnik rozprzestrzeniania się wirusa SPADNIE do poziomu możliwego do opanowania.

Dopiero kumulatywne spełnienie tych przesłanek może dać pewność, że poluzowanie ograniczeń nie wywoła kolejnej, szczytowej fali zakażeń.

Niemcy

27 stycznia 2020 r wirus dotarł także do Niemiec. Pierwszym zarażonym został mężczyzna z Bawarii. Miesiąc później powołano zespół kryzysowy, który podjął pierwsze decyzje w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

W całych Niemczech wprowadzono ograniczenia w związku z pandemią koronawirusa, które mogą się nieco różnić w poszczególnych landach.

Przemieszczanie się

Czynności wykonywane poza domem są dozwolone tylko w niezbędnym zakresie, tj. droga do pracy, opieka, wizyta u lekarza, egzaminy, niezbędne spotkania i zebrania.

Regułą wszechobowiązującą jest ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego.

W miejscach publicznych należy zachować między sobą minimalną odległość– 1,5 m.

Służby porządku publicznego i policja są zobowiązane do monitorowania przestrzegania zakazu spotkań grup ludzi w miejscach publicznych i prywatnych instytucjach.

Zasłanianie ust i nosa

Początkowo nie było ogólnych przepisów nakazujących noszenie maseczek. Kolejne kraje związkowe stopniowo wprowadzały nakaz zasłaniania nosa i ust podczas korzystania z komunikacji publicznej oraz w sklepach podczas robienia zakupów.

Od 29 kwietnia 2020 r. nakaz ten obowiązuje już we wszystkich krajach związkowych:

 • od 20 kwietnia 2020 r.: w Saksonii;
 • od 23 kwietnia 2020 r.: w Saksonii-Anhalt;
 • od 24 kwietnia 2020 r.: w Turyngii;
 • od 27 kwietnia 2020 r.: w Badenii-Wirtembergii, Bawarii, Berlinie, Brandenburgii, Bremie, Dolnej Saksonii, Hamburgu, Hesji, Kraju Saary, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Nadrenii-Palatynacie, Nadrenii Północnej-Westfalii;
 • od 29 kwietnia 2020 r.: w Szlezwiku-Holsztynie. 

Przekraczanie granic

Na granicach wprowadzono kontrole. Obywatele innych krajów, którzy nie mają tytułu stałego pobytu w Niemczech, mogą przyjeżdżać tylko z „ważnego powodu”. Zwolnione z tego obowiązku są osoby dojeżdżające do pracy lub przewożące towary. Możliwy jest przejazd obywateli UE podróżujący do kraju ojczystego.

Sklepy

Od 20 kwietnia 2020 r. zostały otwarte sklepy o powierzchni nieprzekraczającej 800 m2.

Podmioty świadczące usługi w zakresie pielęgnacji ciała, takie jak zakłady fryzjerskie, studia kosmetyczne, gabinety masażu, studia tatuażu zostały zamknięte.

Zasady bezpieczeństwa

W przestrzeni publicznej należy zachować bezpieczną odległość (co najmniej 1.5 metrowa odległość), w transporcie publicznym oraz w sklepach należy zasłaniać usta i nos. Kontakty z innymi powinny być ograniczone do minimum. Zabronione są skupiska powyżej 2 osób (wyjątkiem są osoby z tego samego gospodarstwa domowego).

Gastronomia

Restauracje zostały zamknięte. Możliwa jest jednak działalność takich placówek jeżeli jedzenie dostarczane jest na wynos. Możliwy jest również sam odbiór zamówienia z takiej placówki.

Edukacja

Placówki edukacyjne zostały zamknięte. Stopniowo od maja następuje powrót niektórych roczników do szkół. Co ciekawe są to starsze roczniki. Młodsze dzieci nadal siedzą w domach.

Karalność

Kary za łamanie zakazów zgromadzeń, odsłaniania ust i nosa w miejscach publicznych czy nawet spożywanie posiłków w określonej odległości od restauracji czy stoiska z jedzeniem są zróżnicowane w zależności od landu.

Przykładowo za spożywanie posiłku, za gromadzenie się, odwiedziny w ośrodku osób starszych – mandat może wynieść 200 euro. Za prowadzenie baru, dyskoteki, siłowni itp. mimo zakazu kara może wynieść 5000 euro.

Pomoc pracodawcom i pracownikom

Rząd federalny nie pozostawił pracowników i przedsiębiorców samych sobie:
✔️ Pracownik zakażony COVID-19 ma prawdo do zasiłku chorobowego przez okres sześciu tygodni.
✔️ Pracownik przebywający na kwarantannie zachowuje prawo do wynagrodzenia. Pracodawca ma możliwość odzyskania wypłaconego wynagrodzenia od państwa.
✔️ Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i osób wykonujących wolne zawody przyznano rekompensatę za utratę zarobków.
✔️ Małe firmy mogą ubiegać się o pomoc w nagłych wypadkach.
✔️Dla dużych przedsiębiorstw oraz dla przedsiębiorstw typu start-up uruchomiono fundusz stabilizacji gospodarczej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie w zakresie zabezpieczenia płynności.

Powrót do normalności

Chociaż do końca pandemii koronawirusa jeszcze daleko, w Niemczech stopniowo łagodzona zostaje część obostrzeń:

➖ od 20 kwietnia: otwarte zostały sklepy, ale tylko te, których powierzchnia nie przekracza 800 m2.

Ograniczenie metrażowe nie dotyczy salonów samochodowych, sklepów rowerowych i księgarni.

W Saksonii, Berlinie i Brandenburgii uczniowie ostatnich klas wrócili do szkół. Uczniowie otrzymają od szkół zestawy higieniczne (maseczki ochronne i płyn do dezynfekcji).


➖ od 4 maja: fryzjerzy mogą otworzyć swoje zakłady, ale pod warunkiem, że jedyną wykonywaną przez nich usługą będzie strzyżenie włosów.

Do szkół wrócili uczniowie, którzy będą zdawali egzaminy w następnym roku szkolnym. Uczniowie młodszych klas pozostają w domu. Przedszkola i żłobki nadal pozostają zamknięte.

Otwarto muzea, ogrody zoologiczne i place zabaw dla dzieci.

Nabożeństwa i inne spotkania religijne częściowo są dozwolone przy zachowaniu podstawowych środków bezpieczeństwa – ograniczono liczbę wiernych przebywających w obiektach religijnych do 50, wprowadzono obowiązek zakładania maseczek ochronnych podczas nabożeństwa oraz nakazano zachowanie dwumetrowej odległości.

W Saksonii-Anhalt już od kilku dni spotykać się można w grupach pięcioosobowych.