Czy jako pacjent wiesz, jakie są Twoje prawa pacjenta? Czy wiesz, że masz prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających aktualnej wiedzy medycznej? Masz także prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, postawionej diagnozie, możliwych metodach diagnostycznych oraz leczniczych. A także dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania; wynikach leczenia i rokowaniu. Prawa pacjenta obejmują również prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Niemniej ważnym prawem pacjenta jest także prawo do zachowania tajemnicy na temat stanu zdrowia. W tym również do nieujawniania żadnych informacji uzyskanych z tytułu wykonywania zawodu medycznego. Dowiesz się również, czym jest prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych oraz kiedy takiej zgody można odmówić. W tym także, jak wygląda sytuacja w zakresie zgody pacjentów małoletnich, którzy nie ukończyli jeszcze 16 lat, osób całkowicie ubezwłasnowolnionych, niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody oraz czym dokładnie jest świadoma zgoda.

Dowiedz się również, czym jest prawo do poszanowania intymności oraz godności pacjenta. Czy przysługują Ci takie prawa pacjenta jak prawo do leczenia bólu, prawo do umierania w spokoju i godności oraz prawo do obecności osoby bliskiej? Zobacz, jak wygląda prawo pacjenta do dokumentacji medycznej, jakie są sposoby udostępniania dokumentacji medycznej. Z jakimi opłatami należy się liczyć i czy uchwalenie RODO wpłynęło na prawa pacjenta. Warto również wiedzieć, że jednym z praw pacjenta jest prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza. A także prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do opieki duszpasterskiej oraz prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

Powrót