Środek karny-zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych

Środek karny- zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych sąd może orzec w razie skazania za przestępstwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem w nich.

Urządzenie gry hazardowej i udział w grze hazardowej

Urządzenie gry hazardowej to jej organizacja, tworzenie zaplecza technicznego umożliwiającego uruchomienie gier hazardowych, z kolei udział w grze hazardowej oznacza aktywny udział w niej, zaangażowanie w grę.

Nie będzie uczestniczeniem w grze przyglądanie się jej w charakterze kibica.

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych przez grę hazardową rozumie się gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach.

Ośrodek gier

Ośrodek gier został zdefiniowany w ustawie o grach hazardowych i zgodnie z nią jest nim:

  • kasyno gry

Wydzielone miejsce, w którym prowadzi się gry cylindryczne, gry w karty, gry w kości, gry na automatach, na podstawie zatwierdzonego regulaminu, przy czym minimalna łączna liczba urządzanych gier cylindrycznych i gier w karty wynosi 4, a liczba zainstalowanych automatów wynosi od 5 do 70 sztuk.

  • salon gry w bingo pieniężne

Wydzielone miejsce, w którym na podstawie zatwierdzonego regulaminu prowadzi się gry bingo pieniężne.

  • salon gier na automatach

Wydzielone miejsce, w którym na podstawie zatwierdzonego regulaminu prowadzi się gry na automatach, a liczba zainstalowanych automatów waha się w granicach od 3 do 50 sztuk.

Przesłanki stosowania

Konieczną przesłanką stosowania zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych jest wykazanie związku pomiędzy popełnionym przestępstwem a urządzeniem gier lub udziałem w nich.

Nie ma przy tym znaczenia czy sprawca przestępstwa popełnił zbrodnię, czy występek oraz jaki rodzaj kary został orzeczony wobec sprawcy.

Ponadto nie chodzi tylko o przestępstwa, gdzie hazard był przyczyną czynu zabronionego, ale także, gdy popełnione przestępstwo stanowiło środek uczestniczenia w grze hazardowej.

Uwaga! Orzeczenie środka karnego w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych nie dotyczy przestępstw skarbowych.

W orzecznictwie wskazuje się, że związek między popełnionym przestępstwem a urządzaniem gier hazardowych lub udział w nich ma miejsce, gdy sprawca:

  • oszukuje w trakcie gry;
  • popełnia przestępstwo zabójstwa innego członka gry hazardowej;
  • dokonuje rozboju w celu zdobycia pieniędzy umożliwiających udział w grze hazardowej;
  • popełnia przestępstwo polegające na braniu udziału w grupie przestępczej czerpiącej zyski z hazardu;
  • popełnia przestępstwo prania brudnych pieniędzy uzyskanych z hazardu.

Orzekanie

Zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych orzeka się łącznie.

Zakaz ten obejmuje również gry urządzane poza ośrodkami gier.

Zakaz wstępu nie obejmuje uczestnictwa w loteriach promocyjnych.