Przedawnienie podatku od nieruchomości

Właściciele nieruchomości otrzymują decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok wyliczonego na podstawie uchwały Rady Miasta, Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na dany rok obowiązujących na terenie danego miasta, gminy w zależności od rodzaju posiadanych nieruchomości biorąc pod uwagę powierzchnię każdego z rodzajów nieruchomości.

Przykład

Właściciel posiada działkę na której stoi dom. Działka ma powierzchnię 1000 m², natomiast powierzchnia domu wynosi 200 m².

Przedmiotem opodatkowania będzie zatem działka, czyli grunt oraz dom, czyli budynek o charakterze mieszkalnym.

Podstawą opodatkowania będzie powierzchnia:

  • W przypadku działki – 1000
  • W przypadku domu – 200

Kolejnym elementem jest stawka podatkowa. I tu występuje najwięcej zmiennych. Każde miasto, gmina ustala co roku własne stawki podatku na dany rok. Zależne są one od rodzaju gruntu, przeznaczenia budynku. 

Na przykład w Katowicach w 2012 r. stawka od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniosła 0,76 zł/m², stawka dla gruntów pod jeziorami wyniosła 4,19 zł/1 ha natomiast stawka od pozostałych gruntów (czyli m.in. gruntów określanych jako tereny mieszkaniowe) wyniosła 0,34 zł/m².

Natomiast dla budynków stawka wyniosła w zależności od ich przeznaczenia:

  • Dla budynków mieszkalnych 0,64 zł/m², 
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 21,06 zł/m²,
  • dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 9,86 zł/m²,
  • dla budynków związanych z udzielaniem  świadczeń zdrowotnych 4,23 zł/m², 
  • dla pozostałych budynków 7,06 zł/m².

Wracając do przykładu, stawkę dla naszej nieruchomości obliczymy według następującego wzoru:

Działka (grunt) o powierzchni 1000 m² mnożymy przez stawkę 0,34 zł, co daje nam 340 zł, do tego dodajemy powierzchnię domu, (budynku mieszkalnego) mnożąc ją (200 m²) przez stawkę należną dla budynków mieszkalnych 0,64 zł, co daje nam 128 zł. Następnie sumujemy oba wyniki, co daje nam 468 zł i jest to kwota podatku od nieruchomości, którą należy zapłacić za rok 2012 na konto Urzędu Miasta Katowice.

Co do zasady w większości miast i gmin można należność za dany rok rozłożyć na kilka rat, jednak nie dotyczy to zaległych lat. A zatem jeśli nagle dostaniemy decyzje za kilka lat wstecz, bieżący rok możemy rozłożyć na raty, jednak za lata ubiegłe płatności należy dokonać jednorazowo i to w dodatku w stosunkowo krótkim terminie, najczęściej jest to 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Co zrobić, w przypadku otrzymania decyzji za lata ubiegłe?

W pierwszej kolejności dokładnie zapisz sobie dzień, w którym odebrałeś tę decyzję. Od tego dnia masz 14 dni na złożenie odwołania. Nie czekaj do ostatniego dnia, tylko działaj jak najszybciej!

Jeżeli termin 14 dni jeszcze nie upłynął po sprawdzeniu wszystkich wymogów formalnych decyzji, przyjrzyj się dokładnie podstawie prawnej wydanej w Twojej sprawie decyzji.

Jeżeli decyzja w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na dany rok opiera się na art. 21 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, to zwróć uwagę, za które lata został ustalony ten podatek. Zgodnie z art. 68 §1 ustawy:

Ordynacja podatkowa zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Reasumując, jeżeli otrzymałeś decyzję w sprawie wymiaru podatku za więcej niż 3 lata wstecz, warto złożyć odwołanie, bo mając na uwadze termin przedawnienia w tych sprawach, masz szansę, że zostanie ono pozytywnie rozpatrzone.